Başhekim Yardımcısı
28 Ocak 2022


Dr. Akif AKÇA
Başhekim Yardımcısı

Doğum Yeri ve Tarihi

 • Sopran, Konya 01.10 1958 

  Eğitim

  • İstanbul Fatih Kâtip Çelebi İlkokulu (1969)
  • İstanbul Fatih Gelenbevi Ortaokulu (1972)
  • İstanbul Fatih Vatan Lisesi (1975)
  • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (1986)

   Deneyim

  • İstanbul Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı  (01/12/2017- Halen)
  • SBÜ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma HastanesiBaşhekim Yardımcısı  (12/2017-02/2017)
  • İstanbul Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi (2016-02/2017)
  • İstanbul Başakşehir Devlet HastanesiBaşhekim Yardımcısı  (2012-2016)
  • Özel Fatih Tıp Merkezi Kurucusu, Sahibi ve Başhekimi (2009-/2012)
  • Akça Hastanesi ve Doğumevi Kurucusu, Sahibi ve Başhekimi (1993-1999)
  • SSYB İstanbul Eyüp İlçe Merkez Sağlık Ocağı Sorumlu Hekimi (1987-1989)
  • SSYB İstanbul Eyüp Sağlık MerkeziBaşhekimi (1987-1989)
  • Akça Kliniği/FatihKurucusu ve Sahibi (1983-1993)
  • Akça Kliniği/ZeytinburnuKurucusu ve Sahibi (1977-1999)

   Ek Bilgiler

  • Arif-Yıldız Erten Sağlık ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı (1999- 2014)
  • Sağlık-Der İstanbul Şubesi Kurucusu ve Başkanı. Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği (1991-2002)
  • Milletvekili Genel Seçimleri Fazilet Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı (18 Nisan 1999)
  • TOBB Sağlık Sektör Kurulu Üyeliği (1993-1999)
  • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fatih İlçesi, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Üyeliği (1995-1999)
  • 1999 Demokrasi İçin Sivil Dayanışına Platformu Kurucu Üye, Platform İcra Kurulu Üyeliği (1997-1999)
  • ESAM İstanbul Şubesi Üyeliği (1995-1999)
  • İdealist Hekimler Platformu Kurucu Üye, Platform Genel Sekreterliği (1996-1999)
  • Sağlık Bakanlığı Hastane Yatak Ücretleri Rayiç Komisyonu Üyeliği (1995-1999)
  • İstanbul Ticaret Odası 14. Dönem Meclis Üyeliği (1991-1995)
  • İstanbul Ticaret Odası Özel Öğretim Kurumları ve Sağlık Kuruluşları Meslek Komitesi Üyeliği (1991-1995)
  • Memur-Sen Konfederasyonu Kuruluş Çalışmaları (1992-1994)
  • Sağlık-Bir-Sen Sendikası kuruluş çalışmaları (1994)
  • Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Tüzüğü Çalışma Grubu Üyeliği (1994)
  • Maliye Bakanlığı İstanbul Defterdarlığı 4 Nolu Takdir Komisyonu Üyeliği (1993-1994)
  • DPT 7 Beş Yıllık Kalkınma Planı "Sağlık Özel İhtisas Komisyonu" Üyeliği (1993-1994)
  • Maliye Bakanlığı Bağcılar İlçesi Emlak Takdir Komisyonu Üyeliği (1993- 1994)
  • İstanbul Valiliği, İl Meclisi "Sağlık Komisyonu" Üyeliği (1993-1994)
  • Sağlık Bakanlığı 2. Ulusal Sağlık Kongresi, Temel Sağlık Hizmetleri Çalışma Grubu Üyesi (1993)
  • Sağlık Bakanlığı 1. Ulusal Sağlık Kongresi, Hastane Yönetimi Çalışma Grubu Üyeliği (1992)
  • İstanbul Ticaret Odası "Ülkemizdeki Sağlık Sorunlarının Çözümünde Özel Sağlık Kuruluşlarının Yeri ve Önemi" Semineri Organizasyonu (18 Kasım 1992)
  • İstanbul Ticaret Odası "Özel Sağlık Kuruluşlarının Bugünkü Durumu ve Sorunları" isimli tebliğin sunumu ve kitabının yayınlanması (18 Kasım 1992)
  • Özel Sağlık Kuruluşları Birliği Derneği Kurucusu, Genel Sekreterliğinin ve Bir dönem Başkanlık yürütülmesi (1991-1994)
  • Özel Sağlık Kuruluşları Birliği Derneği "Stetoskop" isimli yayın organının yayınlanması ve başyazarlık (1991)
  • İstanbul Tabip Odası, Özel Poliklinikler Komisyonu Başkanlığı (1990)
  • İstanbul Tabip Odası,  Özel Poliklinikler Yönetmelik Taslağının Hazırlanması ve Sağlık Bakanlığı'na Sunulması (1990)
  • İstanbul Valiliği, Görevde gösterilen üstün gayret ve sağlık hizmetlerine değerli katkılarından dolayı, İstanbul Valisi Sayın B. Cahit Bayar tarafından, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 122.  Maddesi gereğince takdirname ile taltif edilmiştir. (1988)