Kalite Yönetim Birimi

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

 SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.

 Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.

 Öz değerlendirmeleri yönetir.

 Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.

 Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.

 Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları

(anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi,

anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta

ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi) yönetir.

 SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.

 Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.

SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.