Pansuman Birimi
17 Şubat 2018

Lepra ve cildiye hastalarının yara bakımları ve takipleri yapılır.