Cildiye Polikliniği
19 Mart 2020

Cildiye Polikliniklerimizde kriyoterapi, elektrokoterizasyon, biyopsi, cilt lezyonlarının küretajı, cilt lezyonlarının cerrahi eksizyonu gibi minör cerrah işlemler yapılmaktadır. Tanı amaçlı olarak deri biyopsisi, wood muayenesi, dermatoskopi işlemleri yanında deri prick ve patch (yama) testleri de uygulanmaktadır.