T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Lepra
Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi

Vizyonumuz


Sağlıkta uluslararası boyutta Lepra Hastalığı tedavisi ve dermatoloji alanında gelişme ve yenilikleri takip ederek hizmet alanlarımızla ilgili sürekli geliştirmeler yaparak deneyimlerimizi hasta bakim süreçlerimize yansıtmak,bu konuda ülke ve dünya çapında bir kurum olmaktır.