T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Lepra
Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi

Vizyonumuz

Sağlıkta uluslararası boyutta Lepra Hastalığı tedavisi ve
dermatoloji alanında gelişme ve yenilikleri takip edip hizmet alanlarımızla
ilgili sürekli geliştirmeler yaparak deneyimlerimizi hasta bakım
süreçlerimize yansıtmak, bu konuda ülke ve dünya çapında bir kurum
olmaktır.