T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Lepra
Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi

Başhekim YardımcısıDr. Akif AKÇA
Başhekim Yardımcısı