T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Lepra
Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi

Değerlerimiz

İnsan sevgisi, güven, sürekli eğitim, hasta ve
çalışan güvenliği, hasta ve çalışan memnuniyeti, ekip bilinci