T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Lepra
Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi

Poliklinik Muayene Saatleri


Poliklinik Muayene Saatleri
08:40 - 12:00
13:30 - 16:00