T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Lepra
Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi

Kriyoterapi


KRİYOTERAPİ;

Dondurma,kar ya da soğuk tedavisi olarak bilinir.Uygulanan dokuda oluşturacağı harabiyet ile etki gösterir.Bu amaçla hastanemizde de sıvı azot(-190C) özel problarla uygulanmaktadır.Cerrahi müdahaleye gerek kalmadan tedaviye olanak sağlar.Derinin bazı enfeksiyöz hastalıkları ,iyi huylu tümoral lezyonlar ve bir takım cilt kanserlerinde bu tedavi uygulanabilmektedir.