T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Lepra
Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi

Ziyaret Saatleri ve Ziyaretçilerin Uyması Gereken Kurallar