T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Lepra
Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi

Cildiye Polikliniği


Cildiye Polikliniklerimizde kriyoterapi, elektrokoterizasyon, biyopsi, cilt lezyonlarının küretajı, cilt lezyonlarının cerrahi eksizyonu gibi minör cerrah işlemler yapılmaktadır. Tanı amaçlı olarak deri biyopsisi, wood muayenesi, dermatoskopi işlemleri yanında deri prick ve patch (yama) testleri de uygulanmaktadır.