T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Lepra
Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi

Cildiye Polikliniği


Cildiye Polikliniklerimizde kriyoterapi, elektrokoterizasyon, biyopsi, cilt lezyonlarının küretajı, cilt lezyonlarının cerrahi eksizyonu gibi minör cerrah işlemler yapılmaktadır. Tanı amaçlı olarak deri biyopsisi, wood muayenesi, dermatoskopi işlemleri yanında deri prick ve patch (yama) testleri de uygulanmaktadır. 

ADI

SOYADI

GÖREVİ

BRANŞ

NURDAN SEDA

KUTLU HAYTOĞLU

UZMAN DOKTOR

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI

ŞİLLAN

NAYCI

UZMAN DOKTOR

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI

ÜMMÜHAN

KAYA

UZMAN DOKTOR

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI

VEDAT

ÇİMEN

UZMAN DOKTOR

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI