T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Lepra
Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi

Lepra ve Cildiye Kliniği


Lepra başlıca deri ve çevresel sinirleri tutan, zayıf bulaşıcı özelliğe sahip enfeksiyöz bir hastalıktır. Enfeksiyon etkeni olan basil, burun salgısından damlacık yoluyla ve nadiren deri teması ile yayılır. Yetişkin kişilerin çoğunda bu hastalığa karşı doğal bağışıklık mevcuttur. Etken verem hastalığının basiline benzediğinden; ülkemizde düzenli olarak yapılan BCG aşısı bu hastalığa karşı da kısmen korur. Hastalık doğal bağışıklığı olmayan kişide nedensiz burun kanamaları ile başlar. Ciltte döküntüler, kol ve bacaklarda ağrı, uyuşma ve çekilmelerle ilerler. Bu aşamada da ihmal edilmiş ise uzuvlarda his kaybı ve açık yaralar gelişir. Oysaki cüzzam tanısı kolay, tedavisi kesin ve erken tanı konulduğunda kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. Karaciğer tutulumu olmadıkça hayatı tehdit etmez.

Lepra hastalarını tanı ve takip amacıyla basil incelemeleri yapılır. Kesin tanı için ayrıntılı muayene ve çeşitli testler uygulanır. Deri lezyonlarında özel boyalarla bakterinin gösterilmesi veya patolojik olarak cilt lezyonlarının incelenmesi yapılır.

Bunun dışında Cildiye Kliniğimizde, cildiye hastaları tedavi görmektedir.