T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Lepra
Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi

Kamu Hastaneleri Genel Müdürümüz
Prof. Dr. Hilmi ATASEVEN