T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Lepra
Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi

İyontoferez


Aşırı terleme problemi olan hastalar için el-ayak ve koltukaltı bölgelerine yönelik tedavi yapılmaktadır.