T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Lepra
Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi

Pansuman Birimi


Lepra ve cildiye hastalarının yara bakımları ve takipleri yapılır.