T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Lepra
Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi

Uzm.Dr. Nurdan Seda KUTLU HAYTOĞLU (Cildiye)


Nurdan Seda KUTLU HAYTOĞLU.jpg

Uzm.Dr. Nurdan Seda KUTLU HAYTOĞLU
Cildiye Uzmanı