T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Lepra
Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi

Kalite Politikamız


         


   Lepra Hastalığının önlenmesine yönelik ülke genelindeki
misyonumuz doğrultusunda, kaynakları verimli kullanmak ve sürekli
gelişen hastane olmak  temel  ilkemizdir. Değerlerimiz doğrultusunda
Hasta odaklı politikalar uygulayarak, Lepra Hastalığını önlemek ve
hastalıktan etkilenen kişilere destek olmak, Mevzuatlar çerçevesinde;
Şeffaf, İnsan haklarına saygılı,
Güler yüzlü, Sağlık hizmeti sunmaktır.