T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Lepra
Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi

Bilgi Güvenliği Yönetim Politikası


BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM POLİTİKASI