T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Lepra
Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi

Hekim Nöbet Listesi


 

2020 YILI ŞUBAT AYI İCAPÇI HEKİM ÇALIŞMA LİSTESİ

hekim çalışma.png