T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Lepra
Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi

Stajyer Öğrenci Kamu Sağlık Tesisleri İçin Gerekli Evraklar


                                                                                                   
 Kamu Sağlık Tesisleri İçin İstenen Belgeler
 Öğrenci Belgesi
 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 SGK Durum Belgesi
 Varsa İSG Eğitimi Aldığına Dair Belge
 Sağlık Kurul Raporu, (ve Gerekli durumlarda aşı kartı, sağlık tesisi iş yeri
 hekiminin istediği tahlil, tetkik ve belgeler)