T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Lepra
Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü V.


Nazmiye ARSLAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü V.