T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Lepra
Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi

Uzm.Dr. Yurdum Sinan YÜCEL (Cildiye)


Yurdum Sinan YÜCEL vesk.jpg

Uzm.Dr. Yurdum Sinan YÜCEL
Cildiye Uzmanı