T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Lepra
Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi

Uzm.Dr. Vedat ÇİMEN (Cildiye)


Vedat ÇİMEN vesk.jpg

Uzm.Dr. Vedat ÇİMEN
Cildiye Uzmanı