T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Lepra
Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi

Uzm.Dr. Serpil PIRMIT (Cildiye)


Serpil PIRMIT v.jpg

Uzm.Dr. Serpil PIRMIT
Cildiye Uzmanı