T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Lepra
Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi

Mikrobiyoloji Laboratuvarı


Mikrobiyoloji Laboratuvarı