T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Lepra
Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi

Dahiliye Polikliniği


Günümüz modern tıbbında bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak İç Hastalıkları Polikliniği kendi içinde birçok yan dala ayrılmakla beraber erişkin hasta grubunun cerrahi dışı tüm şikayetlerinin direkt çözüm merkezi olmaya devam etmektedir. Erişkinlerin sağlık sorunlarının tümünde ilk başvuru merkezi ve çözüm ünitesi, İç Hastalıkları Birimidir. Şeker hastalığı, karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları, kan hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, hormon hastalıkları gibi sağlık sorunlarınızda başvurmanız gereken bir bölümdür.