T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Lepra
Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi

Uzm.Dr. Esra Deniz GÖDE (Cildiye)


Esra DENİZ GÖDE Web Site.jpg

Uzm.Dr. Esra Deniz GÖDE
Cildiye Uzmanı