T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Lepra
Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi

Dt. Aydan TELCİ (Diş)