T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Lepra
Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi

Uzm.Dr. Gülten ORUÇ (Dahiliye)


Gülten ORUÇ vesk.jpg

Uzm.Dr. Gülten ORUÇ
Dahiliye Uzmanı