T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Lepra
Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi

Uzm.Dr. Serpil PIRMIT (Cildiye)