T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Lepra
Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Polikliniği