T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Lepra
Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi

İl Sağlık MüdürümüzProf.Dr. Kemal MEMİŞOĞLU
İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRÜ