T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Lepra
Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi

Kamu Hastaneleri Genel Müdürümüz
Doç. Dr. Furkan Erol KARABEKMEZ
Türkiye Kamu Hastaneleri Genel Müdürü